Tel.: 85 307 01 20
Szybki kontakt

PHJ Sp. z o.o.

85 307 01 20

biuro@odpady.podlasie.pl

Oferta

Oferujemy nasze kompleksowe usługi wszystkim mieszkańcom naszego miasta, w tym:

 • właścicielom/ administratorom i użytkownikom posesji oraz osiedli,
 • podmiotom gospodarczym, a więc wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwom lub  instytucjom.

Zajmujemy się odbiorem i wywozem następujących odpadów:

 • tzw. "gabarytów" komunalnych w kontenerach typu K-7
 • gruzu w kontenerach typu K-5
 • przemysłowych

Zajmujemy się sprzątaniem w postaci:

 • odśnieżania dróg dojazdowych, chodników i parkingów,
 • porządkowania placów budów i obiektów w trakcie oraz po zakończeniu prac budowlanych,
 • porządkowania pomieszczeń razem z dezynfekcją,
 • porządkowania miejsc po imprezach plenerowych,
 • oczyszczanie strychów i zabezpieczania różnych otworów przed osiedlaniem się w nich ptaków,
 • porządkowania i opróżniania piwnic, strychów lub pustostanów,
 • wywozu liści,
 • zamiatania dróg dojazdowych, chodników oraz miejsc parkingowych,
 • czyszczenia i polerowanie murów, włącznie z likwidowaniem mchu,
 • utrzymywania terenów zielonych, 
 • sprzątania po wszelkiego rodzaju katastrofach ekologicznych.

Zajmujemy się profesjonalnym doradztwem w zakresie:

 • gospodarki odpadami,
 • wywiązywania się z obowiązków spoczywających na wytwórcach różnego typu odpadów,
 • prowadzenia ewidencji i klasyfikacji odpadów,
 • ochrony środowiska.

Zajmujemy się opracowywaniem dokumentów w postaci:

 • informacji i raportów oddziaływania różnych elementów na środowisko naturalne,
 • operatów wodno- i powietrzno- prawnych,
 • profesjonalnych programów gospodarki odpadami 
 • informacji o wytwarzanych odpadach,
 • i inne.

Zajmujemy się przeprowadzaniem szkoleń w zakresie:

 • postępowania z odpadami wszelkiego typu,
 • kompleksowego organizowania systemu gospodarki odpadami.